Amp Clone - American style

Specyfikacja:

*W swoich produktach nie zamieszczam nazw zastrzeżonych! Podane na stronie modele wzmacniaczy służą jedynie celom porównawczym, i nie są używane w celach marketingowych. Zdjęcia pochodzą z prywatnej kolekcji Amp Clone - służą jedynie do celów demonstracyjnych oraz porównawczych. Niektóre mogą nie przedstawiać finalnego produktu. I don't use reserved names in my products! The amplifier models presented on the website are for comparison purposes only and aren't used for marketing purposes. The photos come from the private collection of Amp Clone - they are used only for demonstration and comparison purposes. Some may not present the final product.)
Amp Clone - amp based on Tweed 5E3 Deluxe '57