Amp Clone - PLEXI/800/45 Style (50W)

Specyfikacja:

*Wymieniony model wzmacniacza służy jedynie celom identyfikacyjnym oraz porównawczym, i nie jest używany w celach marketingowych. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiednich producentów i nie są w żaden sposób powiązane z Amp Clone!

Specjalne podziękowania dla SinMix za udostępnienie próbek nagraniowych.