Amp Clone - tribute to AC30®* era JMI

Specyfikacja:

*Wymieniony model wzmacniacza służy jedynie celom identyfikacyjnym oraz porównawczym, i nie jest używany w celach marketingowych. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiednich producentów i nie są w żaden sposób powiązane z Amp Clone!
Amp Clone - repilka bazująca na AC30® TOP-BOOST JMI
Amp Clone - repilka bazująca na AC30® TOP-BOOST JMI
Amp Clone - repilka bazująca na AC30 TOP-BOOST JMI
Amp Clone - repilka bazująca na AC30® TOP-BOOST JMI